Ông Đỗ Quang Tùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ
Ngày: 07/07/2017

Ông Đỗ Quang Tùng (giữa) và ông Nguyễn Hà Xuyên (thứ 2 bên phải) nhận quyết định

Ngày 6/7/2017, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bộ nhiệm ông Đỗ Quang Tùng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hà Xuyên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Minh Nhạn, Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trao các quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Quang Tùng và ông Nguyễn Hà Xuyên.

Ông Nguyên Minh Nhạn bày tỏ sự tin tưởng về năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác của ông Đỗ Quang Tùng và ông Nguyễn Hà Xuyên trong thực thi nhiệm vụ; nhất là công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ, ông Tùng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Văn thư, Lưu trữ thuộc nhiệm vụ của

Ông Đỗ Quang Tùng sinh ngày 10/5/1971 tại tỉnh Nam Định; ông Tùng là cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, Thạc sỹ quản lý bảo tồn loài và tiếng Anh nâng cao. Trước khi được bộ nhiệm giữ chức Phó Văn Chánh phòng Bộ, ông Tùng từng giữ các chức vụ Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don. 

Văn phòng Bộ; Truyền thông, báo chí; Lịch sử truyền thống, triển lãm của Bộ thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Bộ; Tổng hợp: báo cáo thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, nhiệm vụ Bộ giao cho các đơn vị thuộc Bộ; Xử lý văn bản đến của Bộ.

Ông Nguyễ Hà Xuyên trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý công sở cơ quan Bộ: Nhà, đất thuộc trụ sở cơ quan Bộ, lễ tân, phục vụ, vệ sinh môi trường, y tế cơ quan Bộ; Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Bộ; Hành chính; Thường trực, bảo vệ, phòng chống cháy nổ;Quân sự, tự vệ cơ quan Bộ; Quản lý sử dung xe ôtô công phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ và khối Văn phòng; Xử lý văn bản đi của Bộ. Ngoài ra ông Xuyên cũng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Văn hóa công sở; Vì sự tiến bộ phụ nữ…./.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: