Tiếp tục nâng cao sự chủ động, tự giác và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ
Ngày: 07/07/2017

Ngày 6/7/2017, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh, với sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Bộ đã triển khai thực hiện140 nhiệm vụ, trong đó có 28 nhiệm vụ trọng tâm, 65 nhiệm vụ thường xuyên và 47 nhiệm vụ có thời điểm. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đạt kết quả cao như việc tham mưu, đề xuất đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ đối với toàn ngành; việc thảo luận và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn phòng; công tác báo chí, truyền thông và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng; quản lý văn bản đến, đi và việc tổng hợp, theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ trướng chính phủ giao cho Bộ…

Phát huy những thành quả đã đạt được của sáu tháng đầu năm, tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017, Văn phòng Bộ xác định 6 tháng cuối năm có125 nhiệm vụ, trong đó có 24 nhiệm vụ trọng tâm, 65 nhiệm vụ thường xuyên, 36 nhiệm vụ không thường xuyên...  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Văn phòng Bộ xác định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Văn phòng sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua vai trò của cấp ủy và tập thể Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp tục phải duy trì thường xuyên; nhất là việc nâng cao sự chủ động, tự giác, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức và người lao động. Tiếp tụcthực hiện việc học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

  

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: