Tăng cường truyền thông về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
Ngày: 24/07/2017

Ngày 22/7, tại Quảng Bình, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội thảo tuyên truyền giải phát phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT.  

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hà Xuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Ngày 17/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, trên cơ sở đó Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành; trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền đến các công chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về mục đích của việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT là một trong ba nội dung trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo chính về việc triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hai tham luận giới thiệu về các mô hình ứng dụng công nghệ cao ở các nước tiên tiến và các hoạt động truyền thông nhằm truyền tải thông tin về chủ trương, chính sách cũng như các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. 

Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam đang là xu hướng tất yếu khi người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải “sạch”, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho rằng, các hoạt động thông tin, truyền thông có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp cao trong nông nghiệp. Vai trò của truyền thông cần làm rõ các bất cập hiện nay và định hướng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ở góc độ địa phương, ông Trần Đình Hiệp, Trưởng phòng Khoa học công nghệ môi trường và Hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, điều kiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình rất khắc nghiệt, chính vì thế việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang có một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính, nhà lưới như trồng dưa lưới theo công nghệ của Israel của Công ty Hiếu Hằng, tưới nhỏ giọt trong trồng rau; thứ ba, nuôi cấy mô, nuôi cấy phôi...

Theo ông Hiệp, nguồn lực có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Muốn thúc đẩy được, chúng ta phải huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương và các tổ chức phi chính phủ, đồng thời phải liên kết theo chuỗi giá trị nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ, phân phối đẻ có giá trị cao hơn.

Theo mục tiêu của Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 3,5%; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài./.

 

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: