Bộ Nông nghiệpvà PTNT sẽ giải ngân hơn 13.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2020
Ngày: 19/08/2020

Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn trung hạn đơn vị được phân bổ là 70.014,8 tỷ đồng; đã được Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp cho các dự án là 69.921,4 tỷ đồng. Vốn đã được giao hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện 288 dự án là 62.012,8 tỷ đồng (bao gồm cả 10% dự phòng).

Đối với vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, lũy kế đến ngày 31/7/2020, Bộ NN&PTNT đã thực hiện giải ngân được 51.965 tỷ đồng (bằng 74,3% tổng nguồn vốn được giao). Theo đó, còn 17.956 tỷ đồng (tương ứng 25,7% tổng nguồn vốn trong giai đoạn 2016 - 2020) chưa giải ngân.

Bộ NN&PTNT cho biết, đối với gần 18.000 tỷ đồng chưa giải ngân, từ nay đến cuối năm 2020, Bộ sẽ tập trung giải ngân 10.047,4 tỷ đồng; còn lại 7.908,6 tỷ đồng, Bộ sẽ giao vốn và giải ngân trong năm 2021. Tính riêng trong năm 2020, Bộ NN&PTNT sẽ cần giải ngân 13.979 tỷ đồng.

Bên cạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, Bộ NN&PTNT cũng thông tin về tình hình thực hiện 288 dự án. Theo đó, đến hết trung hạn 2016 - 2020, Bộ này sẽ hoàn thành 231/288 dự án; các dự án còn lại sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chuyển 1.808 tỷ đồng vốn nước ngoài không có nhu cầu của Bộ NN&PTNT cho các chương trình khác như kiến nghị của Bộ KH&ĐT tại Tờ trình số 4962/TTr-BKHĐT ngày 31/7/2020. Theo Bộ NN&PTNT, nếu không tính 1.808 tỷ đồng này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị năm 2020 sẽ đạt 94,1% (tương ứng 13.156/13.979 tỷ đồng được giao).

 

Trọng Tùng (KTĐT)
Xem tin theo ngày: