Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2014
Ngày: 02/12/2014

Ngày 27/11, Khối thi đua các Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Đảng và Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện của 13 đơn vị thuộc khối thi đua và đại diện thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Nhạn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Khối thi đua các Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Đảng và Đoàn thể năm 2014.

Đại diện đơn vị Khối trưởng báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2014 và phương hướng thi đua năm 2015 của khối. Năm 2014, là năm thứ 2 thực hiện triển khai thi đua khối, các đơn vị đã thể hiện được sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng tham gia đầy đủ các hoạt động do Khối trưởng phát động.

Ngay từ đầu năm các đơn vị trong khối đã đăng ký chỉ tiêu, ký giao ước thi đua năm 2014 và phát động thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Các đơn vị trong khối đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu đã đăng ký, với kết quả bình xét thi đua khối năm 2014 và suy tôn các đơn vị có thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ cho 03 đơn vị (Văn phòng Bộ; Vụ Tài chính; Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT), tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 01 đơn vị (Văn phòng Bộ).

Các đại biểu đã thảo luận đánh giá những mặt đã làm được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm để xác định mục tiêu thi đua chung của khối và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2015.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Nhạn –  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã bàn giao vai trò Trưởng khối thi đua cho Lãnh dạo Vụ Tài chính, đơn vị Trưởng khối và Vụ Kế hoạch đơn vị Khối phó khối thi đua năm 2015./.

 

Chí Chinh
Xem tin theo ngày: