Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2013
Ngày: 02/12/2014

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa ban hành Quyết định số 4940/QĐ-BNN-TCCB công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ NN-PTNT.

Văn phòng Bộ NN-PTNT xếp vị trí đầu tiên theo chỉ số CCHC với 91%. Cụ thể, chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT được chia làm 3 Khối: Khối Cơ quan Bộ, khối Tổng cục, khối Cục. Với khối đơn vị 9 cơ quan Bộ, Văn phòng Bộ điểm tính tối đa 75, điểm tự chấm của đơn vị 73,5, điểm thẩm định đánh giá 68,5, tỷ lệ điểm đạt được theo Chỉ số CCHC (%) 91; Vụ Tổ chức cán bộ là 96 - 93,5 - 84 đạt 88%; Vụ Pháp chế 88 - 95,5 - 77 đạt 88%; Vụ Kế hoạch 82 - 91,5 - 69 đạt 84%; Vụ KH-CN và môi trường 96 - 84 - 74 đạt 79%; Thanh tra Bộ 88 - 78 - 69,5 đạt 79%; Vụ Tài chính 96 - 94 - 75 đạt 78%; Vụ Hợp tác Quốc tế 96 - 88 - 74,5 đạt 78% và Vụ Quản lý Doanh nghiệp 96 - 79,5 - 73,5 đạt 77%.

Đối với 3 đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thủy sản điểm tính tối đa 100, điểm tự chấm của đơn vị 89,5, điểm thẩm định đánh giá 82,5 và điểm theo chỉ số CCHC 82,5%. Tổng cục Lâm nghiệp điểm tính tối đa 100, điểm tự chấm 93,5, điểm thẩm định 80 và điểm chỉ số CCHC đạt 80%. Với Tổng cục Thủy lợi, các chỉ tiêu xếp hàng lần lượt là 100 với điểm tính tối đa, 89 cho điểm tự chấm, 79,5 điểm thậm định, đạt 79,5% theo chỉ số CCHC.

Về điểm đánh giá đối với 8 đơn vị khối Cục thuộc Bộ NN-PTNT, thứ tự như sau: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản điểm tối đa được tính 94, điểm tự chấm của đơn vị 92,5, điểm thẩm định đánh giá 81,5 và tỷ lệ điểm đạt được theo Chỉ số CCHC (86,7%).

Các cục khác gồm Cục Bảo vệ thực vật 94 - 98 - 81 đạt 86,2%; Cục Kinh tế hợp tác & PTNT 94 - 97 - 76,5 đạt 81,4%; Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối 92 - 95 - 71 đạt 77,2%; Cục Chăn nuôi 92 - 85 - 70,5 đạt 76,6%; Cục Thú y 94 - 79,5 - 70 đạt 74,2%; Cục Quản lý xây dựng công trình 92 - 78 - 66 đạt 71,7% và Cục Trồng trọt là 92 - 78 - 66 đạt 71,7%....

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: