Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014
Ngày: 16/12/2014

Ngày 10/12/2014, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT (Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2014.

Hội nghị đã được nghe đồng chí trưởng phòng Hành chính – Cán bộ đầu mối công tác CCHC của Văn phòng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015. Đồng thời phổ biến Quyết định số 4941/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ và báo cáo kết quả tự chấm điểm của Văn phòng Bộ năm 2014 theo bộ chỉ số trên.

Nối tiếp thành tích đạt được của năm 2013 là đơn vị đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của Bộ, năn 2014, công tác cải cách hành chính được Văn phòng Bộ tiếp tục duy trì và phát huy.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau phân tích đánh giá làm rõ những ưu điểm, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần quốc Tuấn – Phó Chánh Văn phòng phụ trách chỉ đạo các đơn vị cần nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Bộ; Quan tâm chỉ đạo việc đánh giá các hoạt động CCHC; Căn cứ vào Kế hoạch CCHC năm 2015 của Bộ tại Quyết định số 5228, ngày 08/12/2014 để rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch CCHC do đơn vị mình phụ trách và đề xuất kinh phí thực hiện; Các tổ chức đoàn thể quan tâm hơn nữa trong công tác CCHC thông qua việc đưa nội dung CCHC vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động của tổ chức mình.

 

V.Lợi
Xem tin theo ngày: