Nâng cao nhận thức cho thanh niên, công chức trẻ về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp
Ngày: 29/12/2014

Ngày 27/12/2014, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ đã tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, công chức trẻ của Văn phòng Bộ về Đề án tái cơ cấu của ngành NN&PTNT”. Hoạt động này diền ra trong bối cảnh Bộ NN&PTNT đang quyết liệt thúc đẩy triển khai Đề án tái cơ cấu ngành, trong đó chú trọng đến việc thay đổi, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các địa phương cũng như bản thân từng cá nhân, công chức hay người nông dân.

Tại hội thảo, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ đã phổ biến nội dung chính của Quyết định 899 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ông Trần Quốc Tuấn cũng nêu rõ những yêu cầu, đòi hỏi cụ thể đối với từng đoàn viên, công chức trẻ cần phấn đấu, rèn luyện để từng bước nâng cao nhận thức, năng lực, trình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó. Trong buổi hội thảo, các đoàn viên thanh niên, công chức trẻ cũng đã trao đổi kinh nghiệm và thực hành một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng thuyết trình…

K. Lực
Xem tin theo ngày: