Bí thư Đảng Bộ Văn phòng Phạm Duy Thái: Tiếp tục xây dựng những đoàn viên ưu tú, cá nhân điển hình, tiên tiến
Ngày: 12/12/2014

Phát biểu tại  Đại hội Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2017, Bí thư Đảng Bộ Văn phòng Phạm Duy Thái đã biểu dương những kết quả đạt được trong nghiệm kỳ qua và chỉ rõ những cần triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Duy Thái, Bí thư Đảng Bộ Văn phòng, Phó Chánh văn phòng nhấn mạnh: Trong suốt quá trình hoạt động từ nhiệm kỳ đầu tiên đến nay, Đoàn viên thanh niên Văn phòng Bộ các thời kỳ đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, việc gì khó có thanh niên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Văn phòng Bộ vững mạnh toàn diện. Được BCH Đảng bộ Văn phòng, BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT lãnh đạo và rèn luyện, trong suốt quá trình hoạt động, Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ đã từng bước trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ phát động, tham gia các hoạt động của Văn phòng Bộ với tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, chủ động phối hợp với BCH Công đoàn Văn phòng tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, hưởng ứng các phòng trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa công sở, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ cùng với việc tham gia phòng trào  “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phòng trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên tiên tiến, một số đoàn viên ưu tú xứng đáng được đứng trong đội ngũ của Đảng. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức khác nhau đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Bộ, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên.

Thông qua các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phòng trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chất lượng chính trị của đoàn viên thanh niên Văn phòng Bộ từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn trẻ trung, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy, một số đồng chí đã được bổ nhiệm, nhiều đồng chí được đưa vào quy hoạch cán bộ các cấp giai đoạn 2016-2021.

Thay mặt BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ, lãnh đạo Văn phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phòng trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ.

Nhân dịp Đại hội này, đồng chí Phạm Duy Thái cũng nêu vấn đề để Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ nhớ lại vị trí, vai trò chủ yếu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được nêu tại Điều lệ cụ thể như sau:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niênViệt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.           

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Nhớ lại, nắm rõ vị trí vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, liên hệ với đặc điểm, tình hình của Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT và đặc điểm, tình hình của Văn phòng Bộ để xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2014-2017.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Duy Thái cũng thay mặt BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ bày tỏ sự tin tưởng và đặt niềm tin vào Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ và mong muốn Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đạo tạo thanh niên trở thành những đoàn viên ưu tú, cá nhân điển hình, tiên tiến; góp phần xây dựng Văn phòng Bộ vững mạnh toàn diện.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: