ĐH Đảng bộ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020: Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và hiệu quả
Ngày: 11/05/2015

Ngày 9/5/2015, Đảng bộ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Văn phòng Bộ là đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ với 7 chi bộ, với 65 đảng viên trong số 144 công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng tại Hà Nội. Trong nhiệm kỳ,  mặc dù có nhiều thay đổi về tổ chức, nhân sự; song với tinh thần phát huy truyền thống 70 năm lịch sử Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước; truyền thống, lợi thế, vị thế của Văn phòng Bộ; tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng đã quyết tâm khắc phục tồn tại, loại trừ khó khăn, đồng tâm nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ II và Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ VI, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm xây dựng thành công Văn phòng Bộ hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả trên cơ sở phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện các hoạt động của Văn phòng.

Tại Đại hội đã nghe và thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị; dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đại hội thống nhất cao về đánh giá: Đảng bộ Văn phòng mà nòng cốt là Ban chấp hành Đảng bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc luôn luôn vững vàng trước khó khăn thử thách, giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ công chức viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Văn phòng. Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đấu tranh phê bình, tự phê bình; triển khai có hiệu quả các chương trình hành động lớn của đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ Văn phòng đã thực hiện tốt chỉ thị của Đảng về vấn đề phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, do đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn Văn phòng. Đảng bộ quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện đối với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục chính trị, động viên tinh thần và chăm lo đời sống vật chất cho công chức và người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và cá nhân.

Hầu hết các mục tiêu định hướng, mục tiêu cụ thể được Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra đã đạt được; những thành tích được phát huy, phần lớn những tồn tại, hạn chế được nêu ra trong Đại hội và trong kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI từng bước được khắc phục. Mục tiêu chiến lược xây dựng Văn phòng "chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và hiệu quả” bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, làm tiền đề để tiếp tục thực hiện và hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc xây dựng Văn phòng Bộ “chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và hiệu quả”.

“Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh liên tục” – đồng chí Trịnh Quang Khải nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Trịnh Quang Khải yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo để có những đề xuất sát với thực tế, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ công tác của mình.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020./.

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: