Thành lập chi bộ Hành chính trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ
Ngày: 04/08/2017

Đồng chí Trần Quốc Tuấn (thứ nhất bên trái) trao Quyết định cho các đồng chí Bi thư Chi bộ Hành chính và Văn thư - Lưu trữ

Ngày 2/8, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã tổ chức họp để công bố Quyết định về việc tách chi bộ và chỉ định chức danh Bí thư chi bộ đối với Chi bộ Hành chính – Lưu trữ.

Theo đó, Chi bộ Hành chính - Lưu trữ được tách ra thành 2 Chi bộ Hành chính và Chi bộ Văn thư – Lưu trữ.

Chi bộ Hành chính gồm 5 đảng viên là công chức thuộc Phòng Hành chính, và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Oanh làm Bí thư chi bộ; Chi bộ Văn thư – Lưu trữ gồm 8 đảng viên là công chức thuộc Phòng Văn thư – Lưu trữ, chỉ định đồng chí Đỗ Quang Tùng làm Bí thư chi bộ và đồng chí Vũ Bá Dụ làm Phó Bí thư chi bộ. Như vậy, hiện nay Đảng bộ Văn phòng Bộ có 8 chi bộ với  65 đảng viên.

Quyết định cũng nêu rõ, Chi bộ Hành chính và Chi bộ Văn thư – Lưu trữ tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành của Đảng. Trước mắt, tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy định và đúng kế hoạch của Đảng bộ Văn phòng./

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: