Đại hội Chi bộ Quản trị, Y tế và Dịch vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày: 11/08/2017

Ngày 9/8/2017, Chi bộ Quản trị, Y tế và Dịch vụ (Đảng bộ Văn phòng Bộ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ Văn phòng Bộ chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thứ  Đảng bộ, Quyền Chánh Văn phòng Bộ dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội cũng có sự tham dự của các đồng chí BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ, các đồng chí bí thứ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, báo cáo đã khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí đảng viên, quần chúng, Chi bộ Quản trị, Y tế và Dịch vụ đã hoàn thành những chỉ tiêu đề ra;  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”; nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đối với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm theo kế hoạch được ban hành; đồng thời, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực nhiệm vụ chính trị được giao... Chính vì vậy,  công tác quản lý công sở, công tác phục vụ và công tác Y tế đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, từng bước hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp.  

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Quản trị, Y tế và Dịch vụ phấn đấu quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh trong cả nhiệm kỳ; thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh” với các mục tiêu như:100 % đảng viên, công chức được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chi bộ phấn đấu đạt TSVM; 100 % đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục tăng cường giúp đỡ 02 đảng viên dự bị được chuyển đảng viên chính thức đúng thời hạn; bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp 01đảng viên...

Đồng chí Trần Quốc Tuấn (ngoài bên phải), Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bộ chúc mừng Cấp ủy khóa mới (2017 - 2020)

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Cấp ủy khoa mới nhiệm ky 2017 -2020. Đồng chí Nguyễn Gia Hiệp giữ chức Bí thư Chi bộ.

Tham dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thứ  Đảng bộ, Quyền Chánh Văn phòng Bộ kỳ vọng mỗi đồng chí đảng viên Chi bộ Quản trị, Y tế và Dịch vụ trong nhiệm kỳ tới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng trong mọi hoạt động nhằm góp xây dựng chi bộ vững mạnh; đồng thời thực hiện xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm theo kế hoạch công tác của đơn vị và Văn phòng đề ra và hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp.

 

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: