Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ
Ngày: 17/08/2017

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 100-KH/ĐUVP ngày 12/6/2017 về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, từ ngày 14-16/8, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã tổ chức Đại hội các chi bộ: Chi bộ Đoàn xe, Chi bộ Truyền thông và Tin học (ngày 14/8); Chi bộ Bảo vệ, Chi bộ Kế toán (ngày 15/8); Chi bộ Hành chính, Chi bộ Văn thư – Lưu trữ (ngày 16/8). Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Quyền Chánh Văn phòng Bộ dự và chỉ đạo các Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thành được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Kế toán

Tại các Đại hội chi bộ, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Quyền Chánh Văn phòng Bộ đã biểu dương và ghi nhận về những kết quả đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017; đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy cùng như Đảng viên các chi bộ đã tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Bộ, cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.  Nhiều đảng viên của các chi bộ đều có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu… Tổng hợp, đánh giá của các chi bộ đều đạt 100% đảng viên, công chức và người lao động tham dự học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên và quần chúng đăng ký và thực hiện có kết quả Chỉ thị số 03-CT/TW và nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc họ tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương, các nghị quyết 03-NQ/ĐUK, 04-NQ/ĐUK; 05-NQ/ĐUK; 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối... hầu hết các đảng viên và quần chúng trong các chi bộ đã được nâng cao, tự phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước các tác động bên ngoài của xã hội. Trong chi bộ không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo đoàn thể được thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực; nhiều hoạt động phong trao như Hội diễn văn nghệ, hội thi tìm hiểu Luật Thú y… đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia và đạt giải thưởng cao.

Đồng chí Thân Thế Sơn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Đoàn xe

Đồng chí Nguyễn Chí Trung được bầu giữ chức Phó bí thư Chi bộ Bảo vệ

Đồng chí Nguyễn Văn Giang được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Truyền thông - Tin học

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Hành chính

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bộ dự và phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn kỳ vọng các cấp ủy và mỗi đồng chí đảng viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng trong mọi hoạt động nhằm góp xây dựng từng chi bộ vững mạnh. “Đối với những đồng chí được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư lần đầu…đây vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề nên cần tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Văn phòng Bộ và của chi bộ thực hiện "Đoàn kết - Dân chủ và Đổi mới", không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, tâm sức gách vác trọng trách mà chi bộ và Đảng bộ giao phó nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đống chí Bi thư Đảng bộ Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng, nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm theo kế hoạch công tác của đơn vị và Văn phòng đề ra và hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp./.

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: