Hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
Ngày: 16/05/2018

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11//2018), ngày 12/5, Văn phòng Bộ tổ chức cho gần 70 đảng viên, quần chúng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích K9 tại Đá Chông và tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình và báo công với Bác tại Khu di tích K9, cũng như mỗi người dân Việt Nam, các cán bộ, đảng viên và quần chúng của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đêu có một tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính.

Đã 49 năm Bác đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bác là biểu trưng sinh động cho phong cách sống của một con người vĩ đại: Thanh tao, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, không ham danh lợi đạt đến độ mẫu mực, cảm hoá được tình cảm của con người.

Nhằm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, trong 2 năm qua, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ đã nghiêm túc tổ chức học tập triển khai đồng bộ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nêu cao tiên phong gương mẫu trong phong cách làm việc đổi mới sáng tạo, tác phong gần gũi tạo niềm tin yêu, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong khối cơ quan Bộ. Nhiều chi bộ đã có cách làm hay, cách thể hiện lôi cuốn làm cho đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động hăng hái học tập, làm theo; qua đó giúp cho việc triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW bước đầu đạt được những kết quả tích cực. 

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy đã đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong toàn Đảng bộ; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, làm tăng thêm niềm tin của  đảng viên quần chúng đối với Đảng

Đảng bộ Văn phòng Bộ cũng đã chỉ đạo và tổ chức thăm các khu di tích lịch sử truyền thống kết hợp với sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề về Bác. Đây thực sự là các hoạt động hết sức có ý nghĩa để dấy lên các phong trào sôi nổi noi gương, học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.  

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TWcủa Bộ Chính trị về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TWcủa Bộ Chính trị giai đoạn 2016 – 2018.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: