Quý 1/2019: Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỷ USD
Ngày: 03/04/2019

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3/2019 đạt 3,3 tỷ USD; đưa tổng giá trị xuất khẩu quý đầu năm của toàn ngành lên 8,8 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện đang nổi lên 4 thị trường lớn nhất của nông lâm thủy sản là: Trung Quốc chiếm 19,3% trong tổng thị phần xuất khẩu toàn ngành; Mỹ chiếm 17,6%; Nhật Bản chiếm 9,7%; Hàn Quốc chiếm 6,3%.

Trong bối cảnh sụt giảm xuất khẩu nhiều loại nông sản và cây công nghiệp, các mặt hàng cao su, đồ gỗ, thịt tăng mạnh.Khối lượng cao su xuất khẩu tháng 3/2019 đạt 112 nghìn tấn với giá trị đạt 155 triệu USD; đưa kết quả xuất khẩu 3 tháng đầu năm lên 349 nghìn tấn và 461 triệu USD; tăng 32,8% về lượng và tăng 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 64,2%, 9,3% và 3,4%.

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 3/2019 ước đạt 47 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này cả quý 1/2019 đạt 129 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 3/2019 ước đạt 645 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm lên 1,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 52,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Lâm sản vẫn đang nổi lên là ngành đạt tăng trưởng cao về giá trị xuất khẩu. Trong tháng 3/2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 872 triệu USD. Lũy kế cả quý 1 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này của nước ta.

Nhập khẩu nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp trong tháng 3/2019 ước đạt 2,55 tỷ USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông nghiệp là 7,25 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, đến thời điểm này, ngành nông nghiệp đạt giá trị thặng dư thương mại 1,55 tỷ USD.

 

 

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: