Đảng ủy Bộ tăng cường giám sát chuyên đề của các tổ chức đảng và đảng viên
Ngày: 06/05/2019

Ngày 25/4, Đảng ủy bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công bố Quyết định số 91-KH/ĐU ngày 16/4/2019 về việc giám sát chuyên đề Đảng ủy Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, các đồng chí đại diện đoàn giám sát và các đồng chí trong BCH Đảng ủy Văn phòng Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường rực Đảng ủy Bộ trao Quyết định bổ sung

đồng chí Lê Văn Thành vào Ban thường vụ và chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ

Tại buổi công bố, đồng chí Lê Hiếu Văn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy bộ nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc giám sát là nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Đảng ủy Văn phòng Bộ trong việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về các nội dung giám sát để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục. Nội dung giám sát gồm 5 vấn đề như: Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 và 2019; việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và năm 2018; việc tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên (nếu có). Thời gian giám sát dự kiến trong 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường rực Đảng ủy Bộ trao Quyết định bổ sung

đồng chí Tạ Thị Thúy Ngọc vào BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công báo Quyết định giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị đoàn giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình giám sát. Đồng thời Trưởng đoàn Giám sát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề. Văn phòng Đảng ủy Bộ có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Giám sát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phương tiện đưa đón Đoàn Giám sát.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ phận và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo đung nội dung, mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 91-KH/ĐU ngày 16/4/2019 của Đảng ủy bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ cũng đã công bố Quyết định bổ sung đồng chí Lê Văn Thành vào Ban thường vụ và chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ và bổ sung đồng chí Tạ Thị Thúy Ngọc vào BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

 

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: