Chi bộ Quản trị - Y tế và Dịch vụ Đại hội điểm của Đảng bộ Văn phòng Bộ
Ngày: 19/02/2020

Ngày 19/02/2020, Chi bộ Quản trị - Y tế và Dịch vụ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Văn phòng Bộ. Đồng chí Lê Thanh Châu, Phó bí thư Đảng ủy Văn phòng; đồng chí Nguyễn Hà Xuyên, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Văn phòng Bộ dự và chỉ đạo đại hội.

 

Chi bộ Quản trị - Y tế và Dịch vụ có 09 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ Văn phòng giao, hàng năm đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi ủy cùng lãnh đạo Phòng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng, hầu hết đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được mục tiêu đề ra.  Chi ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ; công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và đoàn thể; tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.  

Đại hội Chi bộ Quản trị - Y tế và Dịch vụ nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp 

Nhận thức được tầm quan trong của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, chi bộ đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào kiểm tra, giám sát đảng viên, là tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Trong các buổi sinh hoạt hằng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng; phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương khen thưởng cán bộ, đảng viên kịp thời.

Nhờ vậy, trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Văn phòng,  công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; công tác vệ sinh môi trường,… góp phần tạo dựng cảnh quan trong cơ quan Bộ ngày một xanh, sạch, đẹp

Chi bộ Quản trị - Y tế và Dịch vụ có 9 đồng chí đảng viên

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng, đảng viên Chi bộ quyết tâm kiên định sáng tạo vượt qua khó khăn nắm bắt thời cơ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Văn phòng giao, xây dựng Chi bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm 2020-2022 với các mục tiêu:Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có tối thiểu 03 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ, đảng viên trong chi bộ được tặng Bằng khen, Giấy khen của Đảng ủy cấp trên;100% Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết theo kế hoạch của Đảng ủy Văn phòng, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương Khóa XIII của cấp ủy cấp trên. 100% đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ; Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát tại Chi bộ; Phấn đấu kết nạp được ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào đảng.

Đống chí Lê Thanh Châu, Phó bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự và phát biểu tại Đại hội Quản trị - Y tế và Dịch vụ - Đại hội điểm của Văn phòng Bộ, đồng chí Lê Thanh Châu, Phó bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội; Đại hội cũng được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ theo đúng quy định. Đại hội đã bầu ra những người xứng đáng lãnh đạo tổ chức đảng cơ sở./.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: