Đại hội Chi bộ Tổng hợp, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày: 25/02/2020

Ngày 24/02/2020, Chi bộ Tổng hợp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Chi bộ thứ 3 của Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức đại hội.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Châu - Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng; đồng chí Nguyễn Hà Xuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Chi bộ Tổng hợp là tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ với nhiệm vụ chính là tổng hợp, tham mưu cho Chánh Văn phòng Bộ và Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Hiện tại chi bộ có 8 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2017- 2020 Chi Bộ Tổng hợp đã giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đấu tranh phê bình, tự phê bình và giữ vững được truyền thống đoàn kết; chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Tổng hợp đã tiến hành đầy đủ các bước, các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã thống nhất cao, bầu 2 đồng chí vào chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, với số phiếu bầu tỷ lệ 100%.

Đồng chí Mai Thị Thanh Thủy – Phó phòng Tổng hợp được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ. Đồng chí Phạm Văn Ngọc, được Đại hội bầu vào chức danh Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: