Đại hội Chi bộ Văn thư lưu trữ, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày: 25/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-ĐU của Đảng ủy Văn phòng, ngày 05/02/2020 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ văn phòng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sáng 25/02/2020, Chi bộ Văn thư Lưu trữ, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Châu - Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng; đồng chí Ngyễn Hà Xuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Đại hội bầu đồng chí Vũ Bá Dụ đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ Văn thư Lưu trữ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: