Đại hội Chi bộ kế toán, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày: 27/02/2020

Ngày 25/2/2020, Chi bộ kế toán tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chị bộ Kế hiện tại có 8 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Kế toán nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tận tâm  trong công viên.  

Chi bộ mà nòng cốt là cấp uỷ, giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Văn phòng trong các năm 2017 – 2020. Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đấu tranh phê bình, tự phê bình, nên đã giữ vững được truyền thống đoàn kết trong chi bộ.

Chi bộ đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo và tạo mọi điều kiện đối với các hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc giáo dục chính trị, động viên tinh thần và chăm lo đời sống vật chất cho CBCC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

Với những kết quả và thành tích cao trong công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020,  hai đồng chí trong Cấp ủy của chi bộ Kế toán tiếp tục được đại hội tín nhiệm vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thành, tiếp tục giữ chức danh Bí thư Chi Bộ; đồng chí Nguyễn Thùy Chi tiếp tục giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ Kế toán nhiệm kỳ 2020 -2022.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: