Đại hội Chi bộ Bảo vệ, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày: 28/02/2020

Sáng nay 26/02/2020, Chi bộ Bảo vệ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Bảo vệ đã triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 100%  đảng viên trong chi bộ đều đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100%  đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định đảng viên giữ mối liên hệ tốt tại nơi cư trú (thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị).

Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chuyên môn triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, như: công tác tham mưu, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản cơ quan và an toàn về phòng chống cháy nổ; công tác quân sự  tự vệ cơ quan Bộ, góp phần vào sự thành công của Văn phòng.

Đại hội đã thống nhất với số phiếu bầu tỷ lệ 100% đối với đồng chí Nguyễn Gia Hiệp – Trưởng phòng Bảo vệ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Chí Trung – Phó trưởng phòng Bảo vệ giữ chức danh Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

 

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: