Đảng bộ Văn phòng Bộ phấn đấu tiếp tục là một đảng bộ đoàn kết, thống nhất
Ngày: 15/05/2020

Đảng bộ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phấn đấu tiếp tục là một đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trở thành một trong những đảng bộ gương mẫu, điển hình của Đảng bộ Bộ.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Trường tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Văn phòng Bộ, diễn ra chiều 12/5, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành – Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ cho biết, 5 năm qua (2020-2025), trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến mới như: chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra,…tạo ra thời cơ xen lẫn khó khăn, thách thức. Song trước yêu cầu ngày càng cao, Đảng bộ Văn phòng đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng Bộ tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối, chủ động phối hợpvới các đơn vị tham mưu với Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch công tác để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung các buổi làm việc, giao ban hàng tuần, hàng tháng của Bộ và Lãnh đạo Bộ; tham mưu, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, vừa đảm bảo triển khai được các nhiệm vụ trọng tâm, vừa xử lý kịp thời những tình huống đột xuất.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa công tác văn phòng đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, Văn phòng điện tử được tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả từ năm 2010. Trên cơ sở đó, Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng và triển khai dự án Văn phòng điện tử mới. Từ tháng 6 năm 2019, Văn phòng điện tử mới đã được đưa vào sử dụng, thực hiện việc ký số, gửi liên thông văn bản trên trục liên thông quốc gia, góp phần tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Song song với đó, công tác truyền thông của Bộ và các đơn vị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các chương trình phối hợp truyền thông giữa Bộ và Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa Bộ và Đài Truyền hình Việt Nam được ký kết và tổ chức triển khai. Việc cung cấp thông tin, định hướng truyền thông cho các báo, đài từng bước được đổi mới; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ và các thông tin mà dư luận đang quan tâm.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng luôn quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ, các chi bộ đảm bảo phù hợp thực tế, có tính khả thi và mang lại hiệu quả cụ thể thiết thực.

Đặc biệt, trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương, Đảng ủy Văn phòng đã phổ biến nội dung Nghị quyết đến từng đảng viên, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt, đánh giá kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt. Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên thực hiện việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng trong 5 năm qua. Qua đó, góp phần giúp lãnh đạo Bộ thực hiện tốt công tác điều hành ngành nông nghiệp trong bối cảnh các yêu cầu ngày càng cao.

Trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Trường đề nghị Đảng ủy Văn phòng cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan tham mưu, giúp việc của lãnh đạo Bộ, nhằm xây dựng được đơn vị Văn phòng Bộ chuyên nghiệp, thân thiện, văn minh, hiện đại.

Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức,  lối sống, trách nhiệm công vụ của đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị.

“Trong bối cảnh hiện nay với tác động đa chiều của thông tin, nếu chúng ta không củng cố lập trường, tư tưởng thì dễ rơi vào vòng xoáy của nhận thức không đúng đắn. Do vậy, rất mong các đồng chí thường xuyên quan tâm đến vấn đề này, từ cấp đảng ủy đến cấp chi bộ, các đảng viên, cần ý thức được điều gì là cần thiết, điều gì là đúng đắn cho đảng. Chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó” – đồng chí Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

Thứ ba, Đảng ủy Văn phòng Bộ cần tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phấn đấu khắc phục khó khăn, có tinh thần vượt qua khó khăn để làm việc tốt hơn. Cần duy trì việc nuôi dưỡng, khát vọng vươn lên, đóng góp cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ tư, Đảng bộ phấn đấu tiếp tục là một đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trở thành một trong những đảng bộ gương mẫu, điển hình của Đảng bộ Bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 7 đồng chí./.

Nguyễn Văn Giang
Xem tin theo ngày: