Quyết định số 1953/QĐ-BNN-VP ngày 16/8/2012 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác của cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày: 15/05/2017
Xem tin theo ngày: