100 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019
Ngày: 16/10/2019

Từ ngày 01-5/11/2019 tại tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc nhân dịp Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình năm 2019. Hội chợ có quy mô 100 gian hàng và do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức.  

Hội chợ và Lễ hội là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của các địa phương; Hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020, định hướng năm 2030 cho các địa phương khu vực phía Bắc.

Đồng thời là cơ hội để các địa phương thông tin, giới thiệu các dự án và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư phát triển sản phẩm OCOP; tạo cơ hội cho các tỉnh, thành phố quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giúp các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, thương mại khu vực phía Bắc mua bán, trao đổi, giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng nông lâm thủy sản trong cả nước.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân như: doanh nghiệp, hộ nông dân và kinh tế tập thể thực hiện.

Hiện tại đã có 8 sản phẩm OCOP được chứng nhận là "5 sao". Đây có thể nói là bước tiến rất nhanh về trục sản phẩm địa phương - mỗi xã phường 1 sản phẩm cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Minh Long
Xem tin theo ngày: