Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Phát triển kinh tế miền núi của Tuyên Quang hiệu quả
Ngày: 20/05/2020

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Tuyên Quang đang là mô hình khai thác kinh tế rừng, kinh tế gò đồi, đặc biệt là tái cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới rất tốt.

Đến cuối năm 2020, Tuyên Quang có thể đạt được 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 124 xã trên toàn tỉnh, có những xã như xã Thái Bình vốn những năm trước có tỷ lệ nghèo đói khá cao, đến nay cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cách làm của Tuyên Quang là chăm lo đồng bộ các tiêu chí, kể cả thiết chế hạ tầng, nhưng quan trọng nhất là tái sản xuất cơ cấu nông nghiệp gắn với cải thiện đời sống nhân dân. Vì vậy, năm 2019 tỉnh Tuyên Quang đã nâng lên xấp xỉ 40 triệu đồng/người ở vùng nông thôn.

"Chúng tôi đánh giá rất cao Tuyên Quang vì khai thác được thế mạnh của rừng với tổng diện tích khoảng 460.000 ha. Hiện nay đã tập trung khai thác 250.000 ha rừng kinh tế, thu hút được nhiều doanh nghiệp chế biến sâu về gỗ và lâm sản", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Đối với vùng kinh tế đồi gò, tỉnh Tuyên Quang tập trung phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, đặc biệt là cây chè. Cùng với đó là khai thác diện tích mặt nước, phát triển thủy sản.

"Những năm vừa qua, tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác thế mạnh của rừng, vùng đồi, đa dạng sinh học từ cây trồng, vật nuôi cho đến nét đẹp văn hóa để phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp rất tốt", người đứng đầu ngành Nông nghiệp chia sẻ thêm.

Khi đến thăm mô hình kiểu mẫu tại xã Thái Bình, phát triển với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, hạt nhân trong tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay vẫn là các hộ sản xuất, các hộ này phải gắn với nhau để tạo thành hợp tác xã kiểu mới và liên kết với các doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất nguyên liệu đến khâu chế biến và thương mại.

Ông đặc biệt khuyến khích các hộ khai thác tiềm năng lợi thế dư địa của chính địa phương mình như là cây, vật nuôi. "Mô hình vườn kiểu mẫu của ông Nguyễn Tiến Hưng, thôn 4, xã Thái Bình có quy mô gần 5.000m2 đã tận dụng rất tốt những giống cây ăn quả bản địa, đàn gà, cây cảnh, cây hoa phối kết hợp tạo ra một hệ sinh thái sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao", Bộ trưởng nhận định.

Qua đây có thể thấy người nông dân Việt Nam biết tận dụng rất tốt tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên của địa phương nhưng quan trọng nhất là văn hóa và đa dạng sinh học để làm nên các loại nông sản không chỉ nhiều về số lượng mà còn cho giá trị cao, an toàn phục vụ cho thị trường.

"Cách làm đó sẽ nâng cao đời sống nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là tái cơ cấu kinh tế vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng giữ được bản sắc dân tộc. Đây là các làm mà tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Thái Bình nói riêng đang làm rất tốt", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định thêm.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: